Typy Cvikov pre Správne Držanie Tela pri Osteoporóze | Krehké Kosti

Cvičenie Pre Správne Držanie
tela PRI OSTEOPORÓZE

CVIKY NA SPRÁVNE
DRŽANIE TELA

skupina ľudí, ktorí cvičia držanie vzpriameného postoja.
Cviky na správne držanie tela zmierňujú zhrbený postoj a znižujú riziko vzniku zlomenín, obzvlášť zlomenín chrbtice.
Žena s nesprávnym postojom.
Žena s rovným chrbtom a správnym postojom.
To, či správne stojíme alebo sedíme, je skutočne dôležité a má väčší vplyv na naše zdravie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Správne držanie tela v prvom rade vplýva na zdravie chrbtice, ale tiež na správne postavenie kostí a kĺbov, čím prispieva i k správnemu používaniu svalov a ich efektívnemu fungovaniu. Naopak, nesprávne držanie tela má z dlhodobého hľadiska výrazne škodlivý vplyv na celý pohybový aparát a môže podporiť rozvoj rozličných zdravotných problémov vrátane bolestí kĺbov a chrbta, degeneratívnych zmien a môže tiež zvyšovať riziko vzniku zlomenín.
Rovný chrbát a správny postoj podporuje hlboké dýchanie. Držanie tela môže tiež ovplyvňovať cirkuláciu krvi či trávenie. Navyše, nevhodné držanie tela a zlý postoj skutočne nevyzerajú dobre. Vzpriamený človek vyzerá štíhlejší, vyšší a pôsobí sebavedomejšie.

Naťahovanie svalov krčnej a hrudnej chrbtice

Naťahovanie sa v rohu miestnosti pomáha natiahnuť ramená a vyrovnať chrbát v jeho hornej časti, čím vyrovnáva zaoblené ramená. Opakujte tento cvik s pravou aj ľavou nohou 3-krát do týždňa.
Žena, ktorá si naťahuje svaly v rohu miestnosti
  1. Postavte sa do rohu miestnosti, paže oprite vo výške ramien a ohnite v lakťoch.
  2. Vysuňte jednu nohu ohnutú v kolene dopredu.
  3. Nakloňte sa smerom k vysunutej nohe tak, že posúvate dopredu smerom k stene hlavu a hrudník, a vydržte v tejto polohe 25 – 30 sekúnd.
  4. Postavte sa znovu vzpriamene a opakujte to isté s druhou nohou.
Vydržte
v polohe
25 až 30 sekúnd
Na každú
stranu, 3-krát
do týždňa

Cviky na brušné svalstvo

Cviky na brušné svalstvo spevňujú trup a zlepšujú správne držanie tela. Opakujte 10‑krát, dve minúty si oddýchnite a opakujte. Optimálna frekvencia je dvakrát do týždňa.
Ľahnite si tak, aby ste sa chrbtom čo najviac dotýkali zeme. Ohnite nohy v kolenách a oprite chodidlá o zem. Založte si ruky za hlavu tak, že lakte budú smerovať von.
Osoba, ktorá vykonáva cviky na brušné svalstvo.
  1. Pomaly dvíhajte trup do výšky 25 cm nad úroveň zeme.
  2. Vydržte v polohe 5 sekúnd a pomaly sa vracajte do pôvodnej polohy.
  3. Opakujte 10-krát. Oddýchnite si 2 minúty a cvičenie zopakujte.
Vydržte
v polohe
5 sekúnd
Sériu
opakujte
2-krát