Rizikové Faktory Osteoporózy | Krehké Kosti

RIZIKOVÉ FAKTORY

Ikona kosti s osteoporózou
Od narodenia do dospelosti sa naše kosti vyvíjajú a rastú.
Ikona kosti s osteoporózou
Okolo 20. roku života dosiahne kostná hmota vrcholné štádium - kosti sú najsilnejšie, najhustejšie a je najmenej pravdepodobné, že sa zlomia.
Ikona kosti s osteoporózou
Kosť sa počas celého života neustále obnovuje a nová kostná hmota nahrádza starú. Tento cyklus pomáha udržiavať našu kostru pevnú.
Ikona kosti s osteoporózou
U ľudí s osteoporózou ubúda kostnej hmoty čoraz viac a nedochádza k jej vyváženej novotvorbe. Kosti v tele postupne krehnú a zvyšuje sa riziko zlomeniny.
Ikona kosti s osteoporózou
Osteoporotické zlomeniny sa najčastejšie vyskytujú v oblasti:
  • bedra,
  • chrbtice,
  • zápästia.

RIZIKOVÉ FAKTORY OSTEOPORÓZY

RIZIKOVÉ FAKTORY OSTEOPORÓZY

Medzi neovplyvniteľné rizikové faktory osteoporózy patrí:

Vek

Čím ste starší, tým je pravdepodobnejšie, že budete mať osteoporózu. Približne 75 % osteoporotických zlomenín sa vyskytuje u ľudí vo veku nad 65 rokov.

Pohlavie

U žien je vyššia pravdepodobnosť vzniku osteoporózy ako u mužov.

Rodinná anamnéza

Výskyt osteoporózy alebo zlomeniny bedra v rodinnej anamnéze zvyšuje riziko osteoporózy.

Predchádzajúca zlomenina

Predčasná menopauza/ hysterektómia.

Estrogén má ochranný účinok na kosti a po menopauze ženy začínajú strácať kostnú hmotu rýchlejšie.

Lieky

Niektoré lieky majú vedľajšie účinky, ktoré súvisia s osteoporózou alebo zvýšeným rizikom zlomenín.

Významná strata telesnej výšky

Sprievodné ochorenia

Existujú aj rizikové faktory osteoporózy, ktoré možno ovplyvniť:

Nadmerný príjem alkoholu

Pitie viac ako 2 jednotiek* alkoholu denne zvyšuje riziko zlomenín.

Fajčenie

Fajčenie takmer zdvojnásobuje riziko zlomeniny bedrového kĺbu v porovnaní s rizikom u nefajčiarov.

Nízky index telesnej hmotnosti

Udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti je dôležité. Podváha (s BMI pod 19) je významným rizikovým faktorom.

Časté pády

Ľudia, ktorí majú sklon k pádu, sú vystavení vyššiemu riziku zlomenín.

Nesprávna výživa

Strava bohatá na vápnik, bielkoviny, ovocie a zeleninu prospieva zdraviu kostí. „Podvýživa“ je hlavným problémom u seniorov, ktorým hrozí väčšie riziko pádov a zlomenín.

Nesprávna výživa

Strava bohatá na vápnik, bielkoviny, ovocie a zeleninu prospieva zdraviu kostí. „Podvýživa“ je hlavným problémom u seniorov, ktorým hrozí väčšie riziko pádov a zlomenín.

Poruchy príjmu potravy

Poruchy ako anorexia alebo bulímia môžu mať za následok extrémne chudnutie, ktoré je nebezpečné pre zdravie kostí. U mladých žien to má za následok nedostatok estrogénu (podobne ako v menopauze) a veľmi nízky príjem vápnika, čo má za následok rýchly úbytok kostnej hmoty.

Nedostatok pohybu

Výsledkom neaktivity je úbytok kostí (a svalov). Dospelí, ktorí sú neaktívni, majú väčšiu pravdepodobnosť zlomeniny bedrového kĺbu ako tí, ktorí sú aktívnejší.

Nízky príjem vápnika v potrave

Vápnik je veľmi dôležitá živina pre zdravie kostí. S vekom klesá schopnosť tela vstrebávať vápnik, čo je jeden z dôvodov, prečo seniori vyžadujú vyššie množstvá vápnika.

RIZIKOVÉ FAKTORY OSTEOPORÓZY

RIZIKOVÉ FAKTORY OSTEOPORÓZY

NEOVPLYVNITEĽNÉ

OVPLYVNITEĽNÉ

Medzi neovplyvniteľné rizikové faktory osteoporózy patrí:

Vek

Čím ste starší, tým je pravdepodobnejšie, že budete mať osteoporózu. Približne 75 % osteoporotických zlomenín sa vyskytuje u ľudí vo veku nad 65 rokov.

Pohlavie

U žien je vyššia pravdepodobnosť vzniku osteoporózy ako u mužov.

Rodinná anamnéza

Výskyt osteoporózy alebo zlomeniny bedra v rodinnej anamnéze zvyšuje riziko osteoporózy.

Predchádzajúca zlomenina

Predčasná menopauza/hysterektómia.

Estrogén má ochranný účinok na kosti a po menopauze ženy začínajú strácať kostnú hmotu rýchlejšie.

Lieky

Niektoré lieky majú vedľajšie účinky, ktoré súvisia s osteoporózou alebo zvýšeným rizikom zlomenín.

Významná strata telesnej výšky

Sprievodné ochorenia

Existujú aj rizikové faktory osteoporózy, ktoré možno ovplyvniť:

Nadmerný príjem alkoholu

Pitie viac ako 2 jednotiek* alkoholu denne zvyšuje riziko zlomenín.

Fajčenie

Fajčenie takmer zdvojnásobuje riziko zlomeniny bedrového kĺbu v porovnaní s rizikom u nefajčiarov.

Nízky index telesnej hmotnosti

Udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti je dôležité. Podváha (s BMI pod 19) je významným rizikovým faktorom.

Časté pády

Ľudia, ktorí majú sklon k pádu, sú vystavení vyššiemu riziku zlomenín.

Nesprávna výživa

Strava bohatá na vápnik, bielkoviny, ovocie a zeleninu prospieva zdraviu kostí. „Podvýživa“ je hlavným problémom u seniorov, ktorým hrozí väčšie riziko pádov a zlomenín.

Nedostatok vitamínu D

Nízka hladina vitamínu D je bežná, najmä u seniorov, ktorí nechodia von, alebo v zimných mesiacoch v severných oblastiach.

Poruchy príjmu potravy

Poruchy ako anorexia alebo bulímia môžu mať za následok extrémne chudnutie, ktoré je nebezpečné pre zdravie kostí. U mladých žien to má za následok nedostatok estrogénu (podobne ako v menopauze) a veľmi nízky príjem vápnika, čo má za následok rýchly úbytok kostnej hmoty.

Nedostatok pohybu

Výsledkom neaktivity je úbytok kostí (a svalov). Dospelí, ktorí sú neaktívni, majú väčšiu pravdepodobnosť zlomeniny bedrového kĺbu ako tí, ktorí sú aktívnejší.

Nízky príjem vápnika v potrave

Vápnik je veľmi dôležitá živina pre zdravie kostí. S vekom klesá schopnosť tela vstrebávať vápnik, čo je jeden z dôvodov, prečo seniori vyžadujú vyššie množstvá vápnika.

* Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) jedna jednotka alkoholu predstavuje 10 g čistého alkoholu. Príklady prepočtu nápojov na jednotky alkoholu:
Pohár tvrdého alkoholu
0,04 l
objem
40 %
obsah alkoholu (%)
12,8 g
obsah alkoholu (g)
1,3
počet jednotiek
Pohárik tvrdého alkoholu
Malé pivo 10°
0,33 l
objem
3,5 %
obsah alkoholu (%)
9,24 g
obsah alkoholu (g)
1
počet jednotiek
Malé pivo 10°
Veľké pivo 10°
0,5 l
objem
3,5 %
obsah alkoholu (%)
14 g
obsah alkoholu (g)
1,5
počet jednotiek
Veľké pivo 10°
Malé pivo 12°
0,33 l
objem
5 %
obsah alkoholu (%)
13,2 g
obsah alkoholu (g)
1,5
počet jednotiek
Malé pivo 12°
Veľké pivo 12°
0,5 l
objem
5 %
obsah alkoholu (%)
20 g
obsah alkoholu (g)
2
počet jednotiek
Veľké pivo 12°
Pohár vína
0,2 l
objem
12 %
obsah alkoholu (%)
19,2 g
obsah alkoholu (g)
2
počet jednotiek
Víno