Formy Osteoporózy: Primárna a Sekundárna | Krehké Kosti

Formy osteoporózy:
primárna a sekundárna

V závislosti od príčiny ochorenia lekár rozlišuje medzi dvoma formami osteoporózy:

PRIMÁRNA OSTEOPORÓZA

Žena trpiaca postmenopauzálnou osteoporózou – TYP I
TYP I - postmenopauzálna (rýchloobratová) – typická pre ženy vo veku 55 - 65 rokov, súvisí so znížením hladiny estrogénových hormónov. Ohrozuje pacientky hlavne zlomeninami stavcov.
TYP II – senilná alebo starecká (nízkoobratová) – je typická pre pacientov starších ako 70 rokov, pričom ženy postihuje dvakrát častejšie ako mužov. Tento typ osteoporózy ohrozuje pacientov zlomeninami dlhých kostí a krčka stehnovej kosti.
Žena trpiaca senilnou osteoporózou – TYP II
Žena s bolesťou krčnej chrbtice kvôli  idiopatickej premenopauzálnej osteoporóze.
Idiopatická u premenopauzálnych žien – môže sa objaviť v každej vekovej skupine. Jej príčina nie je známa.
Idiopatická juvenilná – objavuje sa u detí a dospievajúcich.
Mladá žena trpiaca idiopatickou juvenilnou osteoporózou.


SEKUNDÁRNA OSTEOPORÓZA

Vzniká v dôsledku základného ochorenia, najčastejšie endokrinného pôvodu – hyperparatyreóza, hypertyreóza, hyperkorticizmus (Cushingov syndróm). Ďalšími príčinami sekundárnej osteoporózy môžu byť dedičné poruchy, chronické ochorenia pečene, obličiek, diabetes mellitus, malabsorbčný syndróm (osteoporóza spôsobená poruchami výživy), nádorové ochorenia, osteoporóza navodená medikamentózne (dlhodobé užívanie glukokortikoidov), rovnako môže byť príčinou aj dlhodobá imobilizácia.
Kosť so sekundárnou osteoporózou a zdravá kosť.