Následky A Príznaky Osteoporózy | Krehké Kosti

PRÍZNAKY A NÁSLEDKY
OSTEOPORÓZY

Odborníci považujú osteoporózu za jednu z desiatich najkritickejšie rozšírených ochorení na Slovensku. Osteoporóza je ochorenie, ktorého príznaky postupujú pomaly. Nie nadarmo je osteoporóza často označovaná ako „tichá zlodejka kostí“. Napriek tomu zostáva nediagnostikovaná, často príliš dlho, diagnostikuje sa až pri zlomeninách, keď je už choroba v pokročilom štádiu. Existujú však príznaky osteoporózy, ktorým môžete venovať osobitú pozornosť skôr, ako rozpoznáte nebezpečenstvo pre kosti. Zabránite tak ďalšiemu poškodzovaniu svojho zdravia.

PRVÉ PREJAVY OSTEOPORÓZY

Silné kosti umožňujú mobilitu a nezávislosť. Preto je nevyhnutné vedieť, ako sa osteoporóza prejavuje. Ak sa prvé príznaky osteoporózy objavia a rozpoznajú včas, tak sa následky ochorenia dajú zmierniť alebo dokonca sa im dá úplne predísť.
Odhaliť a diagnostikovať ochorenie v počiatočných štádiách je veľmi náročné, pretože k úbytku kostnej hmoty dochádza bez zjavných príznakov. Lekári sa často o chorobe dozvedia až vtedy, keď majú pacienti náhle a nepredvídateľne silné bolesti alebo im výrazne poklesne telesná výška. Preto sú dôležité preventívne prehliadky zamerané aj na príznaky osteoporózy.
Zistite, ktoré typické príznaky osteoporózy môžu vo vás vyvolať obavy, a prekonzultujte ich so svojím všeobecným lekárom alebo špecialistom.

MEDZI NAJČASTEJŠIE PRÍZNAKY OSTEOPORÓZY,
KTORÉ SI TREBA VŠÍMAŤ, PATRIA:

Ikona bolesti v dolnej časti chrbtice.

Opakovaná tupá bolesť chrbta

Každý tretí dospelý na Slovensku trpí častými alebo neustálymi bolesťami chrbta. Existuje na to nepochybne veľa dôvodov, napríklad nedostatok pohybu alebo zlé držanie tela. Za bolesťou sa však môže skrývať aj osteoporóza. V prípade bolesti chrbta nemusia mať lekári okamžite podozrenie na osteoporózu. Príznaky sa najskôr pripisujú iným príčinám, ako je bolesť v krížoch alebo zápal sedacieho nervu.
Pokiaľ príznaky pretrvávajú dlhší čas a ak sú známe ďalšie rizikové faktory osteoporózy, mali by ste sa poradiť so špecialistom (osteológom), aby sa odhalila príčina.
V pokročilom štádiu osteoporózy môžu byť za bolesť zodpovedné aj prítomné zlomeniny.
V dôsledku osteoporózy môže dochádzať k deformitám stavcov, čo môže spôsobiť zmeny zakrivenia chrbtice, ktoré vyústia do bolesti chrbta.
Ikona posunutých stavcov.

Zlomeniny kostí

Náchylnosť k zlomeninám kostí sa pri osteoporóze zvyšuje v dôsledku zníženej hustoty kostí, a to najmä v oblasti chrbtice (stavce) a krčka stehnovej kosti. Každý, kto pocíti bolesť pri vykonávaní bežných každodenných činností alebo pri malej záťaži, ako napríklad zdvíhanie alebo prenášanie predmetov, prípadne ak sa objaví akútna bolesť pri zohnutí sa, čupnutí si, prudšom zakašľaní či dokonca objímaní, by mal tejto bolesti venovať pozornosť a porozprávať sa so svojím lekárom.
Ak ste teda utrpeli zlomeninu kosti bez zjavnej príčiny alebo bez výraznej vonkajšej sily, tak je to jasný dôkaz osteoporózy - mali by ste konať urgentne! Stavce, panva a stehenná kosť sú významne ovplyvnené úbytkom kostnej hustoty.
Ikona zhrbeného chrbta.

Strata telesnej výšky

V dôsledku zníženej kostnej hustoty stavce strácajú svoju výšku. Môže sa vytvoriť zhrbený chrbát (nazývaný tiež vdovský hrb) a výška tela sa zmenšuje. Ak sa vaša výška významne zníži o 2 - 3 cm, porozprávajte sa so svojím lekárom. Pri závažnej osteoporóze môže dôjsť k zmenšeniu výšky až o 20 cm.
Ikona straty zubov.

Strata zubov

Osteoporóza je systémové ochorenie celej kostry. Úbytok kostnej hmoty sa týka aj osifikovaných koreňových dutín zubov (alveoly) a paradontu (väzivový a kostný závesný aparát zubov).
Ďalšími príznakmi osteoporózy môže byť kývanie sa zubov alebo ich vypadávanie.
Všetky vyššie spomenuté príznaky oslabovania kostí môžu znížiť kvalitu života - to však v žiadnom prípade nie je dôvodom vzdať sa a podriadiť sa „osudu“ osteoporózy. Existuje veľa metód včasného odhalenia a účinnej liečby. Skúste sa zamyslieť, či máte príznaky alebo riziká osteoporózy, a nebojte sa na ne opýtať svojho lekára.

OSTEOPORÓZA A BOLESŤ CHRBTA

Príčiny vzniku bolesti chrbta a jej rozsah sú u pacientov rôzne. Príčinami bolesti chrbta sú napríklad: svalové napätie, príznaky opotrebovania a chronický zápal kÍbov. Bolesť chrbta ako klinický prejav osteoporózy je možný aj vtedy, keď typický úbytok kostnej hmoty v počiatočných štádiách nie je spojený s bolesťou. Kedy vzniká bolesť chrbta a kedy je príčinou bolesti osteoporóza?

VYŠETRENIE

Pri hľadaní príčiny vzniku bolesti chrbta treba s lekárom detailne prediskutovať anamnézu pacienta a spraviť zdravotnú prehliadku, počas ktorej sú bližšie sledované nasledujúce parametre:
 • Výška - Znížila sa vám výška významne v porovnaní s výškou, ktorú ste mali v dospelosti? Výraznou pomôckou môžu byť zdravotné záznamy.
 • Postava - Prejavuje sa u vás kyfotické držanie tela (hrb)?
 • Bolesť - Máte nevysvetliteľné bolesti chrbta?
 • Svalový tonus (stav napätia) - Pociťujete svalové napätie?
Počas zdravotnej prehliadky vám lekár objasní, či existujú náznaky výskytu sekundárnej osteoporózy, napríklad osteoporózy, ktorá vzniká ako dôsledok iného ochorenia.

PICHANIE A PÁLENIE: AKÚTNA BOLESŤ CHRBTA

Pri akútnej bolesti chrbta väčšinou ide o zlomeninu stavcov, ktorá náhle vystrelí dovnútra a spôsobí ostrú bolesť. V momente, keď sa stavce zlomia, pacienti často vnímajú praskajúci zvuk v zadnej časti chrbta. Následné obmedzenie pohybu môže, ale nemusí byť akútne.
 • Asi polovica všetkých zlomenín stavcov je spočiatku nepovšimnutá.
 • Až v ďalšom priebehu nástup silnej bolesti napovie, že niečo nie je v poriadku.
Bolesť často postihuje aj iné miesta ako chrbticu. Dokonca môže byť taká silná, že vystreľuje až do hrudníka. Za vnímanie bolesti v tele sú zodpovedné nervové vlákna zastúpené vo väzivovom obale kosti. Keď sa zlomí kosť, nervové vlákna sa môžu natiahnuť alebo stlačiť, v najhoršom prípade dokonca poškodiť.

TELO VYSTAVENÉ NEUSTÁLEMU STRESU: CHRONICKÁ BOLESŤ CHRBTA

V dôsledku zlomenín stavcov pri jednej alebo viacerých osteoporotických zlomeninách sa chrbtica naďalej kriví dopredu. Postihnutá osoba stráca na telesnej výške. Bolesti chrbta sú spôsobené najmä statickými zmenami v chrbtici a kostiach, ako aj neustálym a nesprávnym zaťažením pohybového aparátu. Štruktúry väzov a šliach sú vystavené zvýšenému stresu a sú následne podráždené. Ani svalstvo už nemôže naplno podporovať funkciu držania tela. Kombinácia týchto rôznych faktorov podmieňuje vznik zápalov, ktoré často spôsobujú bolesť v nervoch - bolesť chrbta sa stáva chronickou. Z dôvodu strachu zo zlomenín alebo bolesti pacienti začnú obmedzovať fyzickú aktivitu - aj keď práve nedostatok pohybu je jedným z rizikových faktorov pre vznik osteoporózy.

KLASIFIKÁCIA BOLESTI CHRBTA PRI OSTEOPORÓZE

V závislosti od typu bolesti môže byť charakter bolesti chrbta (akútne alebo chronické pálenie, pichanie a bodanie) rôzny:
 • Bolesť v dôsledku zlomeniny - Táto bolesť môže byť lokalizovaná v oblasti medzi jedenástym hrudným stavcom a druhým bedrovým stavcom (TH11 až L2). Pacienti ju často opisujú ako akútnu bolesť pozdÍž pásu (bolesť chrbta vyžaruje doľava a doprava).
 • Bolesť v dôsledku kompresie (stlačenia) stavcov - Na rozdiel od bolesti pri zlomenine pacienti nepociťujú akútnu bolesť, ale chronickú, tlakovú bolesť.
Príčina vzniku akútnej bolesti chrbta, ktorá sa často označuje ako pálenie alebo bodanie, môže byť nesprávne pripísaná svalovému namáhaniu alebo vysunutej platničke. Ak navštívite lekára s akútnou bolesťou chrbta, príčiny vzniku bolesti sa bude snažiť odhaliť dôkladnou anamnézou a vyšetrením. Pokiaľ nedôjde k zlepšeniu a bolesť naďalej pretrváva, lekári použijú ďalšie metódy diferenciálnej diagnostiky zobrazovacími technikami.

OSTEOPORÓZA
A BOLESŤ BEDRA A KOLENA

Osteoporóza môže postihnúť celú kostru. Úbytok kostnej hmoty je najčastejší v oblasti chrbtice a bedra. Okrem bolesti chrbta je jedným z príznakov osteoporózy bolesť v bedre. Osteoporotické zlomeniny sú najčastejšie v oblasti bedra, presnejšie na krčku stehnovej kosti. V niektorých prípadoch sa osteoporóza prejavuje aj bolesťou kolena.

OSTEOPORÓZU MOŽNO ČASTO POCÍTIŤ V BEDRE

Rovnako ako bolesť chrbta, aj nepríjemné pocity v oblasti bedra môžu naznačovať osteopéniu alebo osteoporózu. Problémy sa zvyčajne opisujú ako bolesť a obmedzená mobilita a prejavujú sa pri náhlom pohybe. Ako osteoporóza napreduje, zvyšuje sa riziko zlomenín v oblasti bedra. Najčastejšie sa vyskytuje zlomenina v oblasti bedrového kÍbu, presnejšie ide o zlomeninu krčka stehnovej kosti. Na rozdiel od zlomenín stavcov spôsobených osteoporózou, pri zlomenine bedra je vždy nutný chirurgický zákrok. Na obnovenie stability kÍbu sa často používajú bedrové protézy. Najmä u starších pacientov môže zlomenina krčka stehnovej kosti spôsobená dlhým ležaním počas liečby viesť k ďalším problémom, ako je zápal pľúc. Chrániče bedier sa môžu preventívne používať na ochranu bedier pacientov s osteoporózou v prípade pádu.
Tieto informácie sú dôležité, najmä ak patríte do niektorej z rizikových skupín:
 • ste v menopauze,
 • máte vek nad 65 rokov,
 • pociťujete bolesti v oblasti bedier.
Poraďte sa so svojím lekárom, či nie ste ohrození osteoporózou. Čím skôr sa diagnostikuje, tým ľahšie sa úbytok kostnej hmoty lieči. Návšteva lekára je v tomto prípade odporúčaná.
Váš lekár vám môže odporučiť denzitometriu - vyšetrenie na meranie hustoty kostí.

OSTEOPORÓZA MÔŽE SPÔSOBIŤ AJ BOLESŤ KOLENA

Aj keď sú osteoporózou najčastejšie postihnuté chrbát a bedrá, osteoporóza môže zasiahnuť aj kosti kolena a spôsobiť stratu sily a obmedzenie pohybu. Príčiny bolesti kolena sú však veľmi rozmanité. Napríklad bolesť chrbta spôsobená osteoporózou je tiež možným spúšťačom bolesti kolena. Nesprávne držanie tela v oblasti chrbta môže mať vplyv na chôdzu, a tým aj na kolená.

NÁSLEDKY OSTEOPORÓZY

Najbežnejším následkom osteoporózy sú zlomeniny kostí. Často sú bolestivé a môžu viesť k závažným obmedzeniam mobility alebo strate nezávislosti.

ZLOMENINY AKO NÁSLEDOK OSTEOPORÓZY

Aj keď sa pri osteoporóze môže zlomiť v podstate ktorákoľvek kosť, najbežnejšie sa lámu tri už spomínané miesta – kosti predlaktia, stavce a krčok stehnovej kosti. Zlomeniny rebier a horného konca ramennej kosti sú menej časté. To, či je zlomenina skutočne následkom osteoporózy, je predmetom posúdenia situácie, pri ktorej k zlomenine došlo. Za osteoporotické zlomeniny nepovažujeme tie, ku ktorým došlo pri dopravných nehodách alebo po pádoch z výšky. Osteoporóza je naopak charakterizovaná zlomeninami, ktoré sa vyskytnú po malej alebo žiadnej traume (zakopnutie, prudšie predklony, zdvíhanie bremien, kašeľ atď.).

ZLOMENINY KOSTÍ PREDLAKTIA

Vo všeobecnosti sú zlomeniny predlaktia zriedkavo spájané s osteoporózou, pretože sú spôsobené zjavnými zraneniami, najčastejšie sa vyskytujú po páde na vystreté ruky. Tieto zlomeniny sú často veľmi bolestivé a musia sa fixovať pomocou obväzu a sadry. Môžu viesť k deformácii ruky. Napriek tomu sa považujú za významný príznak osteoporózy, pretože sa vyskytujú ako prvé spomedzi zlomenín, najmä u žien vo veku 55 - 65 rokov.

ZLOMENINY STAVCOV

Na úvod je potrebné poznamenať, že asi iba 50 % zlomenín stavcov je bolestivých. Zvyšok zostáva bez klinických prejavov, to znamená bez bolesti. Tieto zlomeniny sa potom zisťujú iba náhodne na röntgenovom snímku a prejavia sa nepriamo znížením telesnej výšky a zhrbením postavy. Preto je významný pokles výšky, o 2 - 3 cm, v porovnaní s výškou v mladosti, významným rizikovým faktorom osteoporózy.
Bolestivé formy zlomenín stavcov sa prejavujú náhlou akútnou bolesťou, najčastejšie v hrudnej alebo v driekovej časti chrbtice. Bolesť sa zhoršuje pohybom, kašľom alebo hlbším nádychom. Tento stav si zvyčajne vyžaduje lekárske ošetrenie.
V dôsledku zlomenín stavcov (bolestivých aj bezbolestných) sa môže hrudná chrbtica postupne deformovať, čo sa môže prejaviť zhrbením, tzv. „vdovským hrbom“. Dolné rebrá sa začínajú dotýkať horného hrebeňa panvy, čo niekedy tiež spôsobuje pretrvávajúcu neriešiteľnú bolesť.

ZLOMENINY KRČKA STEHNOVEJ KOSTI

Zlomeniny krčka stehnovej kosti sú často podceňované, pretože sa automaticky spájajú s vyšším vekom a sú považované za prirodzený následok staroby. Opak je však pravdou, tieto zlomeniny sú najzávažnejšou komplikáciou osteoporózy. Zvyčajne sú spôsobené pádom, ale v pokročilejších štádiách osteoporózy sa môže kosť zlomiť i pri banálnom pohybe. K vyššiemu výskytu zlomenín vo vyššom veku prispievajú aj sprievodné ochorenia (choroby srdca, mozgových ciev, kÍbov, svalov a ochorenia zraku a sluchu). Môžu sa prejavovať poruchami pohybovej koordinácie, nerovnováhou, znížením svalovej sily, poruchami zraku a závratmi, ktoré samy o sebe zvyšujú riziko pádu. Riziková je napríklad chôdza po nerovnom alebo zle osvetlenom teréne, po klzkej podlahe (napríklad v kúpeľni), chôdza po schodoch bez pridržiavania sa, zakopnutie o šnúry od elektrospotrebičov, prahy dverí alebo o okraje kobercov.
Pacienti so zlomeninou krčka stehnovej kosti musia byť hospitalizovaní a musia podstúpiť chirurgický zákrok. Táto zlomenina často pripúta pacienta na lôžko na dlhé obdobie, čo môže mať pre staršieho človeka fatálne následky! V lepšom prípade môže dôjsť k trvalému postihnutiu, neschopnosti postarať sa sám o seba a k odkázaniu na dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť.
Zlomenina nepostihuje ľudí iba fyzicky, ale aj emocionálne. Znižuje celkovú kvalitu života, často spôsobuje depresie a izoláciu, pretože ľudia znižujú sociálnu interakciu, keďže už nie sú schopní robiť činnosti, ktoré zvykli robiť.

ZACHOVAŤ ŠANCU PRE ZDRAVÉ KOSTI

Prijatím vhodných opatrení môžete zabrániť osteoporóze alebo s ňou účinne bojovať. Aj keď ste už utrpeli zlomeninu, dnes sú dostupné lieky, ktoré môžu znížiť riziko ďalších zlomenín.

Využite teda šancu, buďte aktívni,
aby vaše kosti ostali zdravé!

Po zlomenine bedrového kĺbu v dôsledku osteoporózy veľa žien stratí samostatnosť a schopnosť vykonávať každodenné aktivity.
53% pacientov potrebuje pomoc mimo chôdze.
potrebuje pomoc dostať sa na miesta mimo pešej vzdialenosti
62% potrebuje pomoc pri domácich prácach.
nie je schopných vykonávať domáce práce bez pomoci
64% nedokáže ísť na toaletu bez pomoci.
nedokáže ísť na toaletu bez pomoci
42% nedokáže nakupovať bez pomoci.
nedokáže nakupovať bez pomoci
Zobrazené údaje sa týkajú pomeru pacientov, ktorí zostávajú závislí od pomoci pri každodennej činnosti 12 mesiacov po zlomenine
Zlomeniny výrazne komplikujú bežné denné činnosti a môžu viesť k trvalej invalidite alebo k úmrtiu.
Mnohí pacienti ťažko znášajú dôsledky zlomeniny bedrového kĺbu a 20 % z nich do jedného roka umiera.
Graf pacientov s následkami 12 mesiacov po zlomenine bedrového kĺbu.
Údaje boli získané z revízie epidemiologických prieskumov v populácii vo veku > 50 rokov v Spojených štátoch a z hlásení o nákladoch na osteoporózu v Európe (primárne so zameraním na Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Švédsko a UK).