Diagnostika a Denzitometria | Osteoporóza | Krehké Kosti

DIAGNOSTIKA OSTEOPORÓZY
A DENZITOMETRIA

V súčasnosti vieme, že 1 z 3 žien vo veku viac ako 50 rokov utrpí vo svojom živote pre osteoporózu zlomeninu kosti. Celkovo trpí osteoporózou asi 8,5 % Slovákov. Zdravotné následky sú pre pacientov často obrovské. Osteoporóza sa však diagnostikuje často náhodne, pretože v mnohých prípadoch nie je sprevádzaná žiadnymi príznakmi, aj preto sa označuje ako tichá zlodejka kostí. Ak máte podozrenie na osteoporózu, je najlepšie dohodnúť si so svojím lekárom stretnutie - neváhajte sa ho spýtať na túto chorobu. Vďaka množstvu diagnostických možností vás môže presne vyšetriť a zistiť príčiny vašich príznakov.

AKÉ SÚ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY OSTEOPORÓZY?

Ak nie je osteoporóza včas diagnostikovaná, neustále sa vyvíja. Príznaky ochorenia sa stávajú čoraz závažnejšími a je najvyšší čas vyhľadať lekára. Včasné rozpoznanie a diagnostikovanie nadmerného odbúravania kostnej hmoty je základom úspešnej liečby. Ako však funguje diagnostika osteoporózy? Pred začatím liečby si lekár sumarizuje informácie od pacienta a výsledky rôznych vyšetrení a testov.

ČO ZAHŔŇA DIAGNOSTIKU OSTEOPORÓZY?

Ak si lekár myslí, že príčinou vašich príznakov môže byť osteoporóza, má niekoľko možností na vyšetrenie. Základná diagnostika osteoporózy zahŕňa tieto vyšetrenia:
Ikona prvej pomoci

Anamnéza a klinické nálezy

V tomto kroku lekár odoberie anamnézu a objasní možné rizikové faktory. Vykoná rôzne vyšetrenia, ktoré poskytujú informácie o vašej mobilite a tendencii k pádom.
Ikona röntgenu.

Röntgen

V prípade podozrenia na zlomeninu lekár použije röntgenové vyšetrenie. Možnou indikáciou osteoporózy by mohlo byť menej sýte sfarbenie kostnej štruktúry na röntgene. Potvrdenie osteoporózy musí byť podložené denzitometriou.
Ikona denzitometrie.

Denzitometria (meranie kostnej denzity)

Pre lepšie posúdenie rizika možných ďalších zlomenín kostí a nastavenie liečby lekár vyšetrí hustotu (denzitu) vašich kostí. Štandardne sa využíva duálna röntgenová absorpciometria alebo skrátene DXA alebo DEXA. Na rozdiel od bežného röntgenového vyšetrenia je počas DXA uvoľňované podstatne menšie množstvo žiarenia.
Ak je kostná denzita znížená a existuje podozrenie na zlomeniny, tak sa v rámci diagnostiky osteoporózy prijímajú ďalšie opatrenia:
Ikona laboratórnych testov

Laboratórne testy (odbery)

Lekár pomocou testov z krvi a moču vylúči prítomnosť akýchkoľvek ďalších ochorení, ktoré potrebujú liečbu. Je tiež nevyhnutné zistiť, či predtým neobjavené ochorenie u pacienta mohlo spôsobiť osteoporózu. Možná je napríklad hypertyreóza (zvýšenie funkcie štítnej žľazy), cukrovka alebo rakovina kostí. Lekár skontroluje aj funkciu obličiek.
Ak sa na základe vyšetrenia stanoví diagnóza „osteoporóza“, môže lekár zvoliť liečbu vhodnú pre konkrétneho pacienta.
Lekár skúma hustotu kostí pacienta s osteoporózou.

DENZITOMETRIA

U každého človeka sa hustota kostí (t. j. obsah minerálnych solí v kostiach) približne od 35. veku života prirodzene znižuje. Ak je však znížená patologicky, ako je to v prípade osteoporózy, zvyšuje sa riziko zlomenín a iných sekundárnych ochorení. Zjednodušene povedané, kosť je „príliš krehká“. Meranie hustoty kostí má zmysel, pretože sa ním môže bezbolestne a včasne odhaliť osteoporóza.

ČO JE DENZITOMETRIA - MERANIE MINERÁLNEJ HUSTOTY KOSTÍ?

Máte obavy o zdravie svojich kostí? Alebo ste už utrpeli zlomeninu kosti, napríklad zlomeninu stavca? Potom by pomohlo, keby ste podstúpili denzitometriu – meranie minerálnej hustoty kostí, pri ktorej sa meria obsah minerálnych solí v oblasti driekovej chrbtice a stehnovej kosti.
Na Slovensku máme dostatok dostupných denzitometrických prístrojov a váš lekár vám odporučí, kde sa môžete vo svojom okolí objednať na toto vyšetrenie.
Pri podozrení na osteoporózu vám váš všeobecný lekár vyšetrí základné minerály a odpad vápnika v moči. Ideálne je, aby ste absolvovali preventívnu prehliadku rozšírenú o vyšetrenie týchto parametrov a ďalších parametrov na vylúčenie sekundárnych príčin osteoporózy.
Nasleduje odoslanie k špecialistovi, ktorý sa zaoberá ochoreniami kostí – osteológovi (reumatológ, endokrinológ, internista, ortopéd), ktorý urobí denzitometriu a ďalšie vyšetrenia spadajúce do jeho kompetencie.
Výsledky sa analyzujú spolu s laboratórnymi testami a anamnézou pacienta, na základe čoho sa osteoporóza potvrdí alebo vylúči.
Využite teda šancu, buďte aktívni, nečakajte, kým nie je príliš neskoro!

NAJDÔLEŽITEJŠIE FAKTY O DXA

  • štandardná metóda – duálna röntgenová absorpciometria (DXA) využívajúca röntgenové lúče na meranie hustoty kostí v driekovej chrbtici a hornej časti stehnovej kosti
  • ožarovanie povrchu tela
  • trvá len pár minút
  • je bezbolestná
  • odporúčaná pre ženy nad 65 rokov a mužov nad 70 rokov, ak okrem veku nie sú prítomné žiadne iné rizikové faktory osteoporózy