Čo Je Osteoporóza a Osteopénia | Krehké Kosti

ČO JE OSTEOPORÓZA
A OSTEOPÉNIA

OSTEOPORÓZA...

... KEĎ SÚ KOSTI OSLABENÉ A KREHKÉ

Osteoporóza je chronické ochorenie metabolizmu kostného tkaniva, ktoré sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty („riedke kosti“) a poruchami mikroarchitektúry kostí. Narušená mikroarchitektúra kostí vedie k oslabeniu ich pevnosti a zvýšenej lámavosti. U pacientov s osteoporózou sa zlomenina môže vyskytnúť kdekoľvek v skelete. Zvýšeným rizikom zlomenín sú najčastejšie vystavené 3 miesta - kosti predlaktia (zápästie), stavce a krčok stehennej kosti.
Obrázok GIF zobrazujúci oslabenie a krehkosť kostí.

... KEĎ JE NARUŠENÁ ROVNOVÁHA


U zdravého človeka sú strata kostnej hmoty a novotvorba kosti v rovnováhe. Vtedy nedochádza k strate kostnej hmoty. Zdravá kosť je pevná a pružná.
Štruktúra kosti zdravého človeka a pacienta s osteoporózou.
Pri osteoporóze strata kostnej hmoty preváži novotvorbu kostnej hmoty, čím sa kosť stáva náchylnou na zlomeniny.

OSTEOPORÓZA AKO TICHÁ ZLODEJKA KOSTÍ

Z osteoporózy sa stala epidémia tretieho tisícročia. Väčšina ľudí neverí, že by mohli utrpieť zlomeninu v jej dôsledku. Odhaduje sa, že približne 1 z 3 žien a 1 z 5 mužov nad 50 rokov sú ohrození osteoporotickou zlomeninou. Ochorenie sa dlhodobo nijako neprejavuje, zvyčajne sa diagnostikuje až v pokročilom štádiu (najčastejšie pri prvej zlomenine). V prípade akéhokoľvek podozrenia na osteoporózu vyhľadajte lekára čo najskôr.
Muži a ženy s rizikom osteoporotickej zlomeniny.

ODHAĽTE PRÍZNAKY OSTEOPORÓZY ČO NAJSKÔR

Osteoporóza sa vyvíja pomaly a zvyčajne bez varovania. Je dôležité odhaliť ochorenie v jeho počiatočnom štádiu. Toto úvodné štádium osteoporózy, keď kosť začne strácať pevnosť, voláme osteopénia. Osteopénia nemá žiadne špecifické príznaky. Dá sa však diagnostikovať meraním kostnej hustoty. Minerálna hustota kostí (BMD), inými slovami obsah minerálov v kostiach, je hlavným kritériom, ako sa dajú tieto štádia od seba odlíšiť. Na zhodnotenie stavu kostí sa používa takzvané T‑skóre.
Denzitometria (DXA)
meria BMD na hodnotenie rozsahu straty kostnej hmoty a rizika zlomeniny pri osteoporóze.
BMD (minerálna hustota kostí)
sa najčastejšie meria v oblasti bedra alebo stavcov.
T‑skóre
porovnáva BMD pacienta s BMD u mladej zdravej populácie.

OSTEOPORÓZA A JEJ STUPNE ZÁVAŽNOSTI

HODNOTY MINERÁLNEJ
HUSTOTY KOSTÍ

Hodnota minerálnej hustoty kostí v T-skóre.
T = T-skóre:
násobok štandardnej odchýlky
od priemeru normálnej zdravej populácie
Stupeň závažnosti tri
(ťažká osteoporóza):

Hodnota T-skóre je nižšia ako -2,5. Vyskytujú sa zlomeniny končatín a zlomeniny viac ako štyroch stavcov.
Stupeň závažnosti dva
(manifestná osteoporóza):

Ak je hodnota T‑skóre nižšia ako -2,5; dochádza k prvým zlomeninám stavcov - niekedy kvôli každodenným aktivitám, ako napríklad zdvihnutie predmetu. Riziko ďalších zlomenín sa zvyšuje.
Stupeň závažnosti jeden
(osteoporóza):

Hodnota T-skóre je nižšia ako -2,5; nedochádza k zlomeninám tela stavcov ani iných kostí.
Stupeň závažnosti nula
(osteopénia):

Hodnota T-skóre je medzi -1 a -2,5; takže obsah minerálov v kostiach je znížený.

AKO JE MOŽNÉ ODHALIŤ A LIEČIŤ OSTEOPÉNIU

Okrem použitia rôznych diagnostických metód lekár počas vyšetrenia určí, či vám hrozí rozvoj osteopénie alebo osteoporózy. Vek, životná fáza (napríklad menopauza u žien) a návyky v životnom štýle - to všetko zohráva úlohu v zdraví kostí. I keď sa osteopénia neprejavuje žiadnymi typickými príznakmi, prvé náznaky jej prítomnosti sú:
  • tupá, opakujúca sa bolesť chrbta,
  • deformácie chrbtice,
  • strata telesnej výšky,
  • tiež je možné odhaliť tzv. stresové alebo únavové zlomeniny (mikroskopické praskliny kosti), ktoré naznačia zníženie hustoty minerálov v kosti. Tento stav treba poriadne vyšetriť a zdiagnostikovať.

Osteopénia nemusí nevyhnutne skončiť osteoporózou

Spôsoby liečby osteopénie existujú - príjem vitamínu D a vápnika, dostatočný pohyb, zdravá strava, vylúčenie škodlivých látok, najmä alkoholu a nikotínu. Zdravý životný štýl je súčasť prevencie a prospieva zdraviu vašich kostí.

FAKTY O OSTEOPORÓZE

Ikona 3-sekundových stopiek.
Každé
3 sekundy
si niekto vo svete zlomí kosť v súvislosti s osteoporózou.
Ikona diagnostikovaného stavca.
Iba 1 z 2 zlomenín stavcov
je v skutočnosti diagnostikovaných.
Ikona mužov a žien s rizikom osteoporotickej zlomeniny.
1 z 3 žien a
1 z 5 mužov
nad 50 rokov sú ohrození osteoporotickou zlomeninou.
Ikona vápnika.
1000 - 1200 mg
je odporúčaný denný príjem vápnika u dospelých na udržanie zdravia kostí.
Ikona vitamínu D
800 - 1000 IU
(20 - 25 mikrogramov)
je odporúčaný denný príjem vitamínu D u dospelých na udržanie zdravia kostí.
Ikona hromady mincí.
4 500 000 000 €
sú ročné náklady na hospitalizáciu pacientov s osteoporotickými zlomeninami v EÚ.
Ikona rúk a diamantu.
Nevyčísliteľné
sú osobné, sociálne a emocionálne náklady osteoporózy.
Riziko zlomeniny pri ženách.
Riziko zlomeniny
krčka stehnovej kosti u ženy je vyššie ako riziko výskytu rakoviny prsníka, maternice a vaječníka spolu.
Riziko zlomeniny pri mužoch.
Riziko zlomeniny
krčka stehnovej kosti u muža je vyššie ako riziko rakoviny prostaty.