Všeobecný lekár a pacient s osteoporózou | Krehké Kosti

Pacient s osteoporózou
OČAMI VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

Rozhovor s MUDr. Ľubicou Mesárošovou,
praktickým lekárom pre dospelých, Trnava


Lekár vyšetrujúci pacienta s osteoporózou.

Ako všeobecný lekár postupuje, ak má u pacienta podozrenie na osteoporózu?

Osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva. Jej zistenie v ambulancii praktického lekára býva často náhodné, pri rtg vyšetrení z iných dôvodov, ako je napríklad zlomenina, vyšetrenie chrbtice a iných orgánov.

Aké rizikové faktory si všímate?

Pri podozrení na osteoporózu si všímame vek, frekvenciu výskytu zlomenín, u žien obdobie menopauzy, eventuálne stav po gynekologickej operácii. Ďalej škodlivé návyky, konzumáciu alkoholu, kofeínu, fajčenie a v neposlednom rade fenomén tejto doby – nedostatok pohybu a pohodlnosť vo vzťahu k fyzickej aktivite.

Ako vyzerá manažment pacienta s osteoporózou?

Pri podozrení na osteoporózu vyšetríme základné minerály a odpad vápnika v moči. Ideálne je, aby pacient absolvoval preventívnu prehliadku, rozšírenú o vyšetrenie týchto parametrov a ďalších parametrov na vylúčenie sekundárnych príčin osteoporózy. Nasleduje odoslanie k špecialistovi, ktorý sa zaoberá ochoreniami kostí – osteológovi (reumatológ, endokrinológ, internista, ortopéd), ktorý urobí denzitometriu a ďalšie vyšetrenia spadajúce do jeho kompetencie.

Čo by pomohlo, aby pacient povedal pri podozrení na osteoporózu?

Pacient by mal priznať pády s následnou bolesťou, aj keď im nepripisuje význam. Mal by sa zamyslieť nad svojím životným štýlom. Ideálne je absolvovať preventívne prehliadky v pravidelných intervaloch, ktorých náplňou je komplexný pohľad na pacienta a odhalenie skrytých ochorení. Za pozitívne považujem, že pacienti sa aj sami žiadajú na denzitometriu, hlavne ženy, pravdepodobne vďaka osvete.