Osteoporóza - Porozumenie a Ďalšie Kroky | Krehké Kosti

OsteoporózaČo ďalej?

Prečítajte si naše rady

Osteoporóza očami odborníka

1 - minútový test

Hrozí vám osteoporóza?

Jednoduchý a rýchly test, na základe ktorého sa dozviete, či vám hrozí riziko osteoporózy. Výsledky si môžete vytlačiť a prediskutovať s vašim lekárom.
Otestujte sa!

Literatúra:
  1. Brown J.P. a kol. J Bone Miner Res. 2013:28:746-52.
  2. https://www.iofbonehealth.org/what-is-osteoporosis. Získané v júli 2018.
  3. https://www.iofbonehealth.org/whos-risk Získané v júli 2018.
  4. Kanis J.A. a kol. Osteoporos Int. 2000:11:669-74.

Vytlačiť výsledky