Fakty o osteoporóze od MUDr. Juraja Payera | Krehké Kosti

Osteoporóza: KRADNE
NIELEN KOSTI, ALE AJ ČAS

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

  • prednosta V. internej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave
  • predseda Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
  • hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre odbor endokrinológia

ZOPÁR FAKTOV O OSTEOPORÓZE

Ikona šípky doprava.
Ide o závažné chronické ochorenie, kedy dochádza k úbytku kostnej hmoty, v dôsledku čoho je kosť menej pevná, krehkejšia a ľahšie sa zlomí.
Najčastejšie sa zlomeniny objavujú na troch miestach – na predlaktí, krčku stehennej kosti a na stavcoch chrbtice.
Ikona šípky doľava.
Ikona šípky doprava.
Celosvetovo utrpí 1 z 3 žien a 1 z 5 mužov vo veku nad 50 rokov osteoporotickú zlomeninu. Každých 30 sekúnd si niekto v EÚ zlomí kosť v súvislosti s poznanou či nepoznanou osteoporózou.
Kým sa neobjaví zlomenina, človek o chorobe nemusí vedieť. Preto ju voláme „tichý vykrádač kostí“.
Ikona šípky doľava.
Ikona šípky doprava.
Ochorenie postihuje obe pohlavia, avšak viac ženy, a to najmä v období menopauzy.
Osteoporóza znižuje kvalitu života (po zlomenine), ale aj skracuje život. Najmä u žien je riziko, že zomrú na následky komplikácií po zlomeninách, 4-násobne vyššie ako riziko, že umrú na rakovinu maternice.
Ikona šípky doľava.
Ikona šípky doprava.
Základným vyšetrením je denzitometria. Je schopná odhaliť ochorenie ešte predtým, ako dôjde k zlomenine.
Základom liečby osteoporózy je dlhodobé podávanie vápnika a vitamínu D.
Ikona šípky doľava.