Svetový deň osteoporózy | Krehké Kosti

Svetový deň osteoporózy: PREČO
NESMIE BYŤ OSTEOPORÓZA TABU?

Fyzioterapeut cvičí s pacientom s osteoporózou počas Svetového dňa osteoporózy.

Vedeli ste, že 20. október si svet už od roku 1997 pripomína ako Svetový deň osteoporózy? O tomto ochorení sa hovorí málo, aj keď jeho výskyt je naozaj vysoký a stáva sa epidémiou 3. tisícročia. Prečo je to tak?

ČO JE OSTEOPORÓZA?

Osteoporóza je ochorenie kostí, pri ktorom sa znižuje obsah kostnej hmoty, jej hustota a celkovo sa narúša stavba kosti. Jednoducho povedané, osteoporotické kosti sú „krehkejšie“ a oveľa náchylnejšie na zlomeniny, a to najmä kosti predlaktia, stavce a krčky stehenných kostí.

KTO TÝMTO OCHORENÍM TRPÍ?

Osteoporózou môže trpieť ktokoľvek, no odhaduje sa, že rizikom osteoporotických zlomenín je vystavená približne každá tretia žena a každý piaty muž vo veku nad 70 rokov. Toto ochorenie sa tiež spája so ženami v menopauze, počas ktorej dochádza k výraznému úbytku kosti. Bohužiaľ, osteoporóza býva dlho bezpríznaková a mnohým ľuďom je diagnostikovaná až po spomínaných zlomeninách. Pritom stačí, aby bola verejnosť o tomto ochorení dobre informovaná a rizikoví pacienti podrobení prehliadke. Predišlo by sa tak mnohým život znepríjemňujúcim zraneniam. Sledovať príznaky však môže každý sám, stačí sa pravidelne merať. Významná strata telesnej výšky (viac ako 3 cm) je jedným z rizikových faktorov osteoporózy.

AKO SA DIAGNOSTIKUJE A LIEČI?

Osteoporóza sa diagnostikuje pomocou denzitometrie. Toto vyšetrenie je bezbolestné a pripomína akýsi „röntgen“ kostí, no oproti tomu klasickému je dávka ožiarenia naozaj zanedbateľná. Druhou možnosťou sú biochemické vyšetrenia moču a krvi, ktoré sú zamerané na metabolizmus vápnika, fosforu či na markery indikujúce tvorbu a odbúravanie kostnej hmoty.

PREČO BY SME O NEJ MALI HOVORIŤ?

Najmä preto, aby sme my sami, či naši blízki, predišli zlomeninám, ktoré môžu viesť k ťažkým operáciám a nehybnosti či strate samostatnosti, najmä v staršom veku. O osteoporóze a spôsoboch jej diagnostiky je potrebné hovoriť. Môžeme tým niekomu pozitívne ovplyvniť kvalitu života, možno až zachrániť život. Cítime to v kostiach.
Aj preto sa v deň osteoporózy pod záštitou SOMOK (Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí) uskutočňuje tlačová konferencia, na ktorej sa diskutuje o osteoporóze a o prevencii vzniku zlomenín.