Slovensko patrí medzi špičku v diagnostike a liečbe osteoporózy | Krehké Kosti

Slovensko patrí medzi špičku
V DIAGNOSTIKE A LIEČBE OSTEOPORÓZY

Vedeli ste, že osteoporóza sa dnes už dá veľmi jednoducho diagnostikovať a že práve na Slovensku máme skvelé podmienky na jej liečbu? O tom, čo robiť, ak máte podozrenie na toto ochorenie a ako prebieha denzitometrické vyšetrenie, vám prezradí prednosta V. internej kliniky LF UK, prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM špecialista na osteoporózu.

Lekár ukazujúci ľudskú chrbticu postihnutú osteoporózou.

Je podľa Vás na Slovensku dobrý záchyt pacientov s osteoporózou?

Podľa mňa veľmi dobrý. Máme dostatok denzitometrických prístrojov a ich počet dokonca prevyšuje bežný priemer Európskej únie. Na vyšetrenie sa čaká maximálne tri týždne a z pohľadu pacienta je úplne bezplatné. Ale aj tak je vždy nejaký priestor na zlepšenia. Bolo by fajn, ak by existovala osveta, vďaka ktorej by rizikových pacientov podchytil všeobecný lekár oveľa skôr a poslal ich na denzitometrické vyšetrenia. Ak sa totiž toto ochorenie odhalí až po osteoporotickej zlomenine, následná liečba býva o dosť komplikovanejšia.

Čo by mal človek robiť v prípade, že má podozrenie na osteoporózu?

Najprv by mal navštíviť svojho všeobecného lekára, ktorý ho následne pošle na denzitometrické vyšetrenie. Podľa nálezu je potom pacient zverený do rúk reumatológa, endokrinológa a ortopéda.

Ako denzitometrické vyšetrenie prebieha?

Je to jednoduché vyšetrenie, ktoré pripomína röntgen, no má minimálnu radiáciu. Meria sa pomocou neho kostná hustota v oblasti chrbtice a krčka stehennej kosti. Následne sa výsledky analyzujú spolu s laboratórnymi testami a anamnézou pacienta, na základe čoho sa osteoporóza potvrdí alebo vylúči.

Pri diagnostike osteoporózy je dôležitá spolupráca medzi všeobecným lekárom a odborníkom. Vidíte v tejto oblasti nejaký priestor na zlepšenie?

Vždy je priestor na zlepšenie. Všeobecní lekári by mali najmä vedieť, ako identifikovať ohrozené skupiny pacientov. Taktiež sa praktickým lekárom snažíme posúvať informácie o miestach, kde všade sa denzitometria vykonáva. Dnes je to už takmer v každom regióne, no kedysi tomu tak nebolo.

Sú všetci pacienti s osteoporózou dobre liečení?

Aj keď sa ľudia na slovenské zdravotníctvo často sťažujú, tak čo sa týka osteoporózy, patríme v rámci Európskej únie medzi špičku. Máme všetky dostupné lieky a doplatky za ne sa pohybujú pod 5 % z ich celkovej hodnoty. Takže liečba je nielen účinná, ale aj finančne dostupná.